Home / Ukrainian Youth Association (SUM)

Ukrainian Youth Association (SUM)

777 Pritchard Ave, Winnipeg, MB R2X 0E8, Canada
(204) 586-2956

To organize, nurture, and educate youth in the spirit invoked by the ideals “God and Ukraine”; in forming their Christian and patriotic values as well as morally sound individuality, to cultivate the unity of Ukrainians around the world, in readiness to work for the good of the Ukrainian Nation and to strengthen its statehood.

Організувати і виховувати молодь на засадах виховних ідеалів – Бог і Україна – щоб у праці над формуванням християнського і національного світогляду та морально здорової індивідуальності одиниць плекати ідейну єдність українців у цілому світі, готових працювати для добра українського народу і змагати до скріплення його державності.

No results were found